Reference:

Altán - Obytce (Klatovy), šestihranný půdorys krovu střechy, křížové zábradlí