Reference:

Valbový krov střechy s námětky - Klatovy centrum